Privacybeleid en Disclaimer

Dit is de website van Selected by Max.
KvKnummer: 80333516
BTW-nummer: NL003424931B63

Algemene Verordening Gegevensverwerking
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website selectedbymax.nl en de diensten die Selected by Max aanbiedt. Selected by Max behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Selected by Max kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Selected by Max door het invullen van gegevens op de website van Selected by Max. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan. Selected by Max kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Selected by Max verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacy verklaring of indien Selected by Max daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Selected by Max gegevens nodig heeft
Selected by Max verwerkt je persoonsgegevens om een bestelling te kunnen afleveren, telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang Selected by Max gegevens bewaart
Persoonsgegevens worden door Selected by Max niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Selected by Max hanteert voor de standaard persoonsgegevens de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Andere informatie die Selected by Max kan verzamelen
Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaald kan worden, kan Selected by Max andere informatie verzamelen, zoals:

  • Browser en apparaat gegevens
  • Serverlogboekbestanden
  • Informatie over geografische locatie
  • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
  • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen
Selected by Max deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Selected by Max jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Selected by Max alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@selectedbymax.nl. Selected by Max zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Selected by Max neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Selected by Max maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Datalekken
Selected by Max verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Selected by Max meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Selected by Max alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks
Op de website van Selected by Max zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Selected by Max is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Selected by Max als verwerker
Selected by Max verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Selected by Max zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Selected by Max mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Selected by Max en opdrachtgever zal Selected by Max alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker
Selected by Max kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Selected by Max ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Selected by Max blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.

Cookieregelement
Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruikt selectedbymax.nl cookies. Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan selectedbymax.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Google Analytics
Selected by Max maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Selected by Max heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.

Social media cookies
Op de website selectedbymax.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het social media kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan selectedbymax.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacy verklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De website selectedbymax.nl gebruikt geen tracking cookies, daarom wordt er geen ondersteuning geboden voor de DoNotTrack-instelling van webbrowsers.

Cookies uitzetten
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.

Wijzigingen
Selected by Max behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacy verklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op de website heeft enkel tot het doen van een vrijblijvend aanbod. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Selected by Max deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De gegeven informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen kan aan verandering onderhevig zijn. Selected by Max is niet verplicht u hier over te informeren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

De op de website aangeboden materialen, afbeeldingen of teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Selected by Max is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de werken die op deze website worden gepubliceerd, waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, teksten en logo’s berusten bij Selected by Max of dienst licentiegevers. Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde werken over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Informatie van derden
Selected by Max is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. 


Bijgewerkt op woensdag 7 oktober 2020