Algemene Voorwaarden

Je kunt je opdracht uitsluitend per internet bij ons plaatsen.
Direct nadat je opdracht bij ons geplaatst is, ontvang je van ons een geautomatiseerde bevestiging per e-mail. Levering of leveringstermijnen zijn pas dan bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. De hieronder vermelde leveringstermijnen zijn slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Belangrijk
De bestelling zal na uitlevering bijna altijd de volgende (werk)dag bezorgd worden. Het kan echter voorkomen dat dit soms langer duurt. Selected by Max kan hierover geen bindende uitspraken doen. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging tenzij bindende afspraken schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Levertijden zijn slechts ter indicatie en zijn pas bindend indien deze door Selected by Max en klant schriftelijk zijn overeengekomen. Selected by Max zal nooit mondeling uitspraken doen over verwachte leveringstermijnen en derhalve elke verwijzing hiernaar afwijzen.

Leeftijd
Alcoholische producten worden niet verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

Maximale levertijd
De maximale levertijd, volgens de Wet Kopen op Afstand, bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal Selected by Max de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de order binnen 30 dagen teruggestort worden.

Recht van retour
Volgens de Wet Kopen op Afstand heb je recht van retour op artikelen, indien besteld via het internet. Voor artikelen waarvoor het recht van retour van toepassing is geldt een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan Selected by Max. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant. Selected by Max zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW, exclusief verzendkosten. Op de factuur is altijd het te betalen bedrag inclusief BTW vermeld met gespecificeerd BTW-bedrag.

Betalingsvoorwaarden
Je kunt bij ons via iDeal en PayPal betalen. Na betaling ontvang je per e-mail de bestelbevestiging.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot betaling en aflevering eigendom van Selected by Max. Zodra de bestelling is betaald en geleverd, wordt het eigendom van de klant.

Kwaliteitsgarantie
Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door jou bestelde tekst kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in de teksten uit. Eventuele mankementen zijn ons binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail mee te delen. Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heb je recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade.

Toepasselijk recht
Voor alle overeenkomsten die je met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen 11.04.1980 wordt door ons uitgesloten.

Auteursrecht
Auteursrechtelijke aanspraak tegen ons is uitgesloten.

Uitsluiting inkoopvoorwaarden
In het geval dat je gebruik maakt van inkoopvoorwaarden worden deze niet door Selected by Max erkend en elke aanspraak hierop afgewezen.